ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2009
ΣΕΛΙΔΕΣ440
ΙSBN978-960-420-406-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ3
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτορική διατριβή

Με αυτό το βιβλίο επιχειρείται η συνολική θεώρηση ενός ιδιαίτερου θεσμού του ναυτικού δικαίου, του δικαιώματος συνολικού περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις. Η θεώρηση είναι συνολική για τρεις λόγους: Πρώτον, διότι το ως άνω δικαίωμα αναλύεται κατά την εξέλιξή του μέσα στο χρόνο, στην Ελλάδα και διεθνώς. Δεύτερον, διότι συσχετίζεται με συγγενείς διατάξεις διεθνών συμβάσεων που προβλέπουν ειδικές εκφάνσεις του. Τρίτον, διότι η ανάλυση τελικά επικεντρώθηκε στο σύνολο των σύγχρονων ρυθμίσεων ιδιωτικού (κυρίως) δικαίου που περιέχονται στις διεθνείς συμβάσεις συνολικού περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις του 1976 και του 1996. Ως δικαιολογητικός λόγος αναγνώρισης και διατήρησης αυτού του δικαιώματος προτάσσεται εδώ η επιθυμία προστασίας και προαγωγής των συμφερόντων κυριότητας και εκμετάλλευσης εμπορικών πλοίων. Παράλληλα με την ανάδειξη του ορθότερου κατά τον γράφοντα δικαιολογητικού λόγου αναγνώρισης και διατήρησης αυτού του θεσμού αποδείχθηκε η ανεπάρκεια της κρατούσας δικαιολογητικής βάσης αυτού του θεσμού, ότι δηλαδή ο εν λόγω θεσμός αντλεί την αιτιολογία θέσπισης και τη βιωσιμότητά του από την περιορισμένη δυνατότητα κάλυψης της οικείας ασφαλιστικής αγοράς. Στο ειδικό δε μέρος αυτής της μελέτης κυρίως αναλύθηκαν τα υποκειμενικά και τα αντικειμενικά όρια του ως άνω δικαιώματος, η κρίσιμη συμπεριφορά που αποκλείει το δικαίωμα περιορισμού, τα γενικά και ειδικά όρια ευθύνης, οι δικονομικές διατάξεις που προβλέπουν την επίκληση του δικαιώματος χωρίς ή με τη σύσταση κεφαλαίου περιορισμού, καθώς και οι συνέπειες από αυτή την επίκληση, όπως επίσης και η σχέση τους με τις διατάξεις του αμιγώς εθνικού δικαίου. Τέλος, αναλύονται οι διατάξεις του πρωτοκόλλου του 1996. Σκοπός της ανά χείρας μελέτης είναι να προαγάγει το νομικό προβληματισμό αναφορικά με τα ζητήματα που πραγματεύεται.