ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Αιμιλία Ευθυμίου

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2016
ΣΕΛΙΔΕΣ666
ΙSBN978-960-420-619-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ12
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Στο έργο εξετάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη συγκριτική διαφήμιση τόσο στην ενωσιακή όσο και στην ελληνική έννομη τάξη, ενώ παράλληλα καταγράφεται αναλυτικά και συστηματοποιείται η σχετική νομολογία, ενωσιακή και ελληνική. Απώτερος στόχος της μονογραφίας είναι να προσδιορισθούν οι μορφές της συγκριτικής διαφήμισης που σήμερα θεωρούνται επιτρεπόμενες και να διατυπωθούν προτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν, αφενός μεν ενόψει μιας επικείμενης αναθεώρησης του ενωσιακού δικαίου, αφετέρου δε για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του ελληνικού δικαίου της συγκριτικής διαφήμισης.

Μέσα από την επισκόπηση των εθνικών δικαίων της συγκριτικής διαφήμισης σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο εξάγονται, μεταξύ άλλων, και συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής συγκριτικής διαφήμισης. Τέλος, σκοπείται η ανάδειξη της σημασίας που διαδραματίζει η αυτορρύθμιση (στην Ελλάδα, την Ευρώπη και παγκοσμίως) στο πεδίο της διαφήμισης γενικά και της συγκριτικής διαφήμισης ειδικότερα.