Ευθυμίου Αιμιλία

Βιβλία

Η Αιμιλία Ευθυμίου είναι Διδάκτωρ Νομικής και Δικηγόρος Καβάλας. Ολοκλήρωσε τις νομικές σπουδές της στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας με άριστα το πτυχίο της Νομικής το 2005. Το 2010 έλαβε με βαθμό άριστα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο γνωστικό πεδίο του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Το 2015 αναγορεύθηκε με βαθμό άριστα Διδάκτωρ Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο Δίκαιο ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτή. Μέχρι σήμερα έχει συγγράψει δύο μονογραφίες  και έχει δημοσιεύσει μελέτες και παρατηρήσεις στο νομικό περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ).

Όσον αφορά την επαγγελματική της δραστηριότητα, από το 2007 έως σήμερα ασκεί ενεργή δικηγορία στην πόλη της Καβάλας, διατηρώντας δικό της δικηγορικό γραφείο. Η επαγγελματική της ενασχόληση εστιάζεται σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, το δε αντικείμενο εξειδίκευσής της είναι οι υποθέσεις του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Το εαρινό εξάμηνο του 2017 δίδαξε (ως υπότροφος κάτοχος διδακτορικού τίτλου) το μάθημα «Ειδικά θέματα δικαίου» στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ ΑΜΘ, διδακτική δραστηριότητα που θα συνεχιστεί και το εαρινό εξάμηνο του 2018.