ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαστροκώστας Χρήστος

ΤΑ ΑΫΛΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Συνθετική προσέγγιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσα στις διαδικασίες αφερεγγυότητας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΣΕΛΙΔΕΣ388
ΙSBN978-618-203-045-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ16
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Ο μετασχηματισμός προς την κατεύθυνση μιας ψηφιακής, άυλης οικονομίας έχει αναδείξει τον κομβικό ρόλο των άυλων αγαθών για τους (πρωτογενώς και δευτερογενώς) δικαιούχους, καθώς και την πολυπλοκότητα των εννόμων σχέσεων όταν αυτοί εισέρχονται σε πτωχευτικές διαδικασίες. Το ίδιο ισχύει για τα ζητήματα που ανακινεί ο “εντοπισμός” στην περιουσία του οφειλέτη δικαιωμάτων σε άυλα αγαθά κατά τον χρόνο εκκίνησης της πτωχευτικής διαδικασίας.
Η μονογραφία αποσκοπεί να αναδείξει μια σειρά σύνθετων θεμάτων διαχείρισης, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πρόσωπα και όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας, και τα οποία αποκλίνουν από την μεταχείριση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων και απαιτούν μια αντίληψη και εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των άυλων αγαθών, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.
Παράλληλα εστιάζει στα ζητήματα που σχετίζονται με την επίδραση της εκκίνησης της πτωχευτικής διαδικασίας στην νομική τύχη των υφιστάμενων συμβατικών σχέσεων του οφειλέτη (δικαιούχου ή αδειούχου), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο δικαιώματα χρήσης/εκμετάλλευσης σε άυλα αγαθά.