ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Ευάγγελος Λιάσκος

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1/2003/ΕΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΣΕΛΙΔΕΣ340
ΙSBN978-960-420-378-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ2
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Το βιβλίο πραγματεύεται ένα ιδιαιτέρως επίκαιρο θέμα, τη μεταβολή του τρόπου εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού. Με τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ αποκεντρώνεται η απονομή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού. Πλέον, εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιες για την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ καθίστανται και οι εθνικές επιτροπές ανταγωνισμού, καθώς και τα εθνικά δικαστήρια. Προκειμένου η ριζική αυτή μεταβολή να καταστεί εφικτή, ενισχύονται οι εξουσίες έρευνας τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και κυρίως δημιουργείται ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ τους, προκειμένου να διακινούνται εύκολα οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που αυτές συλλέγουν. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σημαντικές ανακοινώσεις με σκοπό να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου, καθιστώντας όσο το δυνατόν σαφέστερες τις θέσεις της. Το βιβλίο παρουσιάζει και αναλύει τόσο τον κανονισμό 1/2003/ΕΚ όσο και τις συνοδευτικές αυτού ανακοινώσεις. Αναδεικνύει τα ζητήματα εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου, καθώς και τις πιθανές παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους όσοι ασχολούνται με το δίκαιο του ανταγωνισμού και επιθυμούν μια διεισδυτική ματιά στο καινούργιο πλαίσιο εφαρμογής.