ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Γιάννος Γ. Παραμυθιώτης

Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Το σημείο συνάντησης του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας με το εργατικό δίκαιο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2018
ΣΕΛΙΔΕΣ336
ΙSBN978-960-420-709-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ15
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Η δημιουργία έργων πνευματικής ιδιοκτησίας από εργαζόμενους προκαλεί μία σειρά από συγκρούσεις, πεδίο των οποίων είναι η εργασιακή σχέση. Εργαζόμενος δημιουργός και εργοδότης έχουν συχνά αντιτιθέμενα περιουσιακά και ηθικά συμφέροντα. Το δίπολο της σύγκρουσης διαμορφώνεται από το συμφέρον του δημιουργού να ελέγχει το έργο του και να απολαμβάνει τους οικονομικούς του καρπούς και το συμφέρον του εργοδότη να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται ακώλυτα το παραχθέν στην επιχείρησή του αγαθό για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών του σκοπών. Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός και η εξέταση των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την δημιουργία έργων σε εκτέλεση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, η ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και η εξεύρεση ισορροπημένων, αντικειμενικών και εφαρμόσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση της ανακύπτουσας συγκρούσεως συμφερόντων. Στο πλαίσιο της μελέτης αξιολογείται δικαιοπολιτικά η εφαρμογή της αρχής του δημιουργού, προσδιορίζονται τα έργα ως προς τα οποία ο εργοδότης αποκτά δικαίωμα εκμετάλλευσης και καθορίζεται το εύρος του δικαιώματος αυτού, αναλύεται η νομική φύση της μεταβίβασης των περιουσιακών εξουσιών στον εργοδότη, οριοθετείται η άσκηση των ηθικών εξουσιών του εργαζόμενου δημιουργού και εξετάζεται το ζήτημα των οικονομικών αξιώσεών του έναντι του εργοδότη για τη δημιουργία και την εκμετάλλευση των έργων του. Αυτοτελή κεφάλαια αφιερώνονται στους εργαζόμενους προγραμματιστές Η/Υ και στους απασχολούμενους στο Δημόσιο δημιουργούς.