ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Χάρης Αποστολόπουλος

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 772/2004/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2009
ΣΕΛΙΔΕΣ232
ΙSBN978-960-420-421-2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ4
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Η μεταφορά τεχνολογίας έχει μεγάλη πρακτική σημασία και μείζονες οικονομικές επιπτώσεις. Η αξιολόγηση των σχετικών συμφωνιών και των επιμέρους ρητρών που αυτές εμπεριέχουν ανήκει στα εξαιρετικά δυσχερή και αμφισβητούμενα ζητήματα του δικαίου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού, τα οποία έχουν απασχολήσει τον κοινοτικό νομοθέτη, την Ευρ. Επιτροπή και τη νομολογία του ΔΕΚ. Ο Κανονισμός ομαδικής απαλλαγής 772/2004/ΕΚ ρυθμίζει το πλαίσιο ομαδικής απαλλαγής μιας συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας από το άρθρο 81 παρ. 1 ΕΚ. Η ανά χείρας μονογραφία εξετάζει το μηχανισμό που θεσπίζει ο Κανονισμός, τις προϋποθέσεις εφαρμογής του και τις επιδράσεις του στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων. Είναι απαραίτητο βοήθημα για κάθε εμπλεκόμενο στη διαμόρφωση τέτοιων συμβάσεων, ιδιαίτερα αφού πλέον η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, εφαρμόζει τα άρθρα 81 και 82 ΕΚ, καθώς και τους Κανονισμούς ομαδικής απαλλαγής.