ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Σύλβια Χ. Σταυρίδου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Από το δημόσιο δίκαιο στο δίκαιο της αγοράς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2010
ΣΕΛΙΔΕΣ249
ΙSBN978-960-420-442-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ5
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Αντικείμενο της μονογραφίας αποτελεί το ρυθμιστικό πλαίσιο του ελέγχου των συγκεντρώσεων στα μέσα ενημέρωσης, όπως διαμορφώνεται μεταξύ δικαίου των μέσων ενημέρωσης και δικαίου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι συγκεντρώσεις στον ευρύτερο χώρο των μέσων ενημέρωσης έγκειται στην ιδιαιτερότητα της οικονομικής τους δράσης, επιφορτισμένης με σημαντικό κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό ρόλο. Αναγνωρίζοντας την οικονομική και πολιτική σκοπιμότητα στήριξης επιχειρηματικών συμπράξεων για την ενίσχυση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διακίνηση πληροφοριών, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η απειλή που ενυπάρχει για το αγαθό της πολυφωνίας, της πολυμέρειας των πηγών πληροφόρησης, ή αλλιώς του πλουραλισμού. Η εκθετική αύξηση των δυνατοτήτων μετάδοσης και προσφοράς ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου την αύξηση των επιλογών του τελικού αποδέκτη και δεν εγγυάται την ύπαρξη πολύπλευρης, αντικειμενικής, αμερόληπτης ενημέρωσης.