Δίκαιο Εταιρειών

Όλα τα βιβλία

Δίκαιο Εταιρειών

Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος Έτος Έκδοσης: 2020
ISBN: 978-960-420-796-1
48€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Α.Ε.

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2013
ISBN: 978-960-420-537-0
70€ - 63€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2012
ISBN: 978-960-420-482-3
60€ - 54€

Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ

Δόκα Μαρία Έτος Έκδοσης: 2012
ISBN: 978-960-420-468-7
30€ - 27€

Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κουλουριάνος Θεόδωρος Έτος Έκδοσης: 2012
ISBN: 978-960-420-512-7
50€ - 45€

ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος Έτος Έκδοσης: 2011
ISBN: 978-960-420-458-8
30€ - 27€

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έτος Έκδοσης: 2011
ISBN: 978-960-420-455-7
60€ - 54€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-420-431-1
30€ - 27€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ

Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-410-6
55€ - 49.5€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-379-6
50€ - 45€

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μάζης Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 960-420-270-7
35€ - 31.5€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 960-420-133-6
11.5€ - 10.35€

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βελέντζας Γιάννης Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-7410-20-3
31.35€ - 28.2€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-026-7
23.5€ - 21.15€

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-049-6
10€

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΤΟ Ν. 2339/ 1995

Σκούρας Θέμης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 000-084-202-2
23.47€ - 21.12€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παναγιώτου Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 960-420-021-6
17.5€ - 15.75€

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Μάζης Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 1993
ISBN: 000-051-001-3
45.87€

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σκουλούδης Ζαχαρίας Έτος Έκδοσης: 1993
ISBN: 000-084-101-8
7.5€ - 6.75€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1991
ISBN: 000-012-304-6
50€