ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ

Διημερίδα Τομέα του Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Ιούνιος 2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2009
ΣΕΛΙΔΕΣ508
ΙSBN978-960-420-410-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΣυλλογικό έργο

Η συλλογή αυτή μελετών επικεντρώνεται σε καίρια, νέα και ακόμα αδιερεύνητα ζητήματα του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον πρόσφατο ν. 3604/2007. Οι δεκατρείς, πολλές εκ των οποίων ιδιαίτερα εκτενείς, μελέτες αγγίζουν όλη τη ζωή μιας ανώνυμης εταιρίας. Διακρίνονται από τη μεγάλη πρακτική και θεωρητική σημασία τους, η οποία απηχεί την ευρεία πρακτική ενασχόληση και την έντονη θεωρητική ανησυχία των συγγραφέων που συμμετέχουν. Στα θέματα που πραγματεύεται το συλλογικό αυτό έργο ανήκει ο προβληματισμός για το μετοχικό κεφάλαιο και τους μηχανισμούς προστασίας του, οι καινοφανείς "μετοχές κλάδου" (tracking shares), η κτήση των ιδίων μετοχών, πολυσχιδή ζητήματα συγκρούσεως συμφερόντων, αμοιβής, λειτουργίας και ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου, το νέο ατομικό δικαίωμα πληροφόρησης του μετόχου, η τροποποίηση των ελαττωματικών αποφάσεων της αε και το καινοφανές δικαίωμα αποζημίωσης του μετόχου για το λόγο αυτό, η μονοπρόσωπη αε, η λύση του νομικού προσώπου και προβληματισμοί σχετικοί με τους ελεγκτές ανωνύμων εταιριών.