Παναγιώτης Κ. Μάζης

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 46α του ν. 1892/1990 και την υπόλοιπη σχετική νομοθεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2005
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ391
ΙSBN960-420-270-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Ερμηνευτική επεξεργασία της νομοθεσίας για την ειδική εκκαθάριση των προβληματικών επιχειρήσεων, περιλαμβάνουσα, μεταξύ άλλων, τους λόγους καθιέρωσης της ειδικής αυτής συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας, τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα, τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτή των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, την ενώπιον του εφετείου διαδικασία και τα αποτελέσματα της εκδιδόμενης απόφασης αναφορικά με την τιθέμενη στην εκκαθάριση επιχείρηση, την τύχη των εκκρεμών συμβάσεων, τους δανειστές της επιχείρησης και τους τρίτους που παραχώρησαν προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια. Επίσης εκθέτονται τα δημιουργούμενα αναφορικά με τη διαχειριστική εξουσία του εκκαθαριστή διάφορα ζητήματα και οι λύσεις που είναι ενδεδειγμένες, και, τέλος, το έργο κλείνει με εκτενή ανάλυση των θεμάτων της τηρητέας με βάση τα άρθρα 46, 46α και 46β του ν. 1892/1990 εκτελεστικής διαδικασίας. Σε παράρτημα παρατίθενται τα σχετικά νομοθετικά κείμενα.