ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΣΕΛΙΔΕΣ274
ΙSBN978-960-420-796-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Η αφανής εταιρία είναι ένας σχετικά άγνωστος εταιρικός τύπος, που “ζει” αθόρυβα στην επεξεργασμένη “νομική σκιά” των εξωτερικών εμπορικών εταιριών. Η παρούσα μονογραφία είναι η πρώτη δογματικά συνεκτική προσέγγιση που καλύπτει την αφανή εταιρία σε όλη την «ζωή» της, με ρυθμιστική αφετηρία τις λίγες διατάξεις του ν. 4072/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις για την εταιρία του Αστικού Κώδικα. Συγχρόνως, αποτελεί και μια σπουδή στην έννοια και την χρησιμότητα της εσωτερικής εταιρίας.

Η αφανής εταιρία στην σύγχρονη οικονομία λειτουργεί ως όχημα επιδίωξης περισσότερων και ετερόκλιτων σκοπών, ανάλογα και με τις διάφορες μορφές και συμβατικές διαπλάσεις της. Υποκρύπτεται δε σε πολλές μορφές εταιρικής «συνεργασίας», καθώς τα μέρη εκμεταλλεύονται την ευρύτατη συμβατική ελευθερία που την περιβάλλει. Η ανάδειξη της λειτουργίας της αφανούς εταιρίας στην οικονομική ζωή συνιστά τον πρώτο στόχο της μονογραφίας. Δεύτερος στόχος της είναι η δημιουργία ενός διαφανούς, συστηματικού και θεωρητικά συνεπούς δογματικού υποβάθρου, το οποίο θα προσφέρει συγχρόνως πρακτικές λύσεις στους νομικούς της πράξης.