Ιωάννης Π. Μάρκου

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Α.Ε.

Εισαγωγή - ερμηνεία Ν. 2190/1920 - νομολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2013
ΣΕΛΙΔΕΣ688
ΙSBN978-960-420-537-0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕρμηνεία κατ΄άρθρον

Ο πρώτος τόμος του έργου «Δίκαιο της AE» περιλαμβάνει στο πρώτο μέρος τις βασικές αρχές και έννοιες, που αποτελούν πρόκριμα για την ορθή ερμηνεία και την εφαρμογή των ειδικών κανόνων του κωδ. ν. 2190/1920, ενώ στο δεύτερο μέρος την κατ’ άρθρο ερμηνεία των άρθρων 1 έως 17β του ως άνω νόμου 2190/1920. Η ερμηνεία των κατ’ ιδίαν άρθρων γίνεται με γνώμονα τις ήδη αναλυθείσες στο πρώτο μέρος βασικές αρχές και έννοιες του ισχύοντος ιδιωτικού δικαίου της AE τούτο και προς διαφύλαξη της εσωτερικής του ενότητας. Είναι αξιοσημείωτο ότι μετά την τροποποίηση του ν. 3604/2007, το ερμηνευτικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις ονομαζόμενες “προσωπικές” AE, εξέλιξη απολύτως φυσιολογική, δεδομένου μάλιστα ότι σήμερα ο μεγαλύτερος αριθμός των λειτουργουσών ΑΕ είναι “μικρές” και μονοπρόσωπες AE.

Το παρόν έργο αναλύει σε βάθος τις ρυθμίσεις των σχολιαζόμενων άρθρων και δίνει σαφείς απαντήσεις στα εμφανιζόμενα πρακτικά ζητήματα. Κατά τον σχολιασμό αξιοποιούνται πλήρως η υπάρχουσα νομική βιβλιογραφία και η δημοσιευμένη σε νομικά περιοδικά σχετική νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ιδίως δε η νομολογία του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικό πίνακα περιεχομένων και διαγράμματα ύλης, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης νομικός κατά την διερεύνηση και την επίλυση του συγκεκριμένου κάθε φορά προβλήματος