Ιωάννης Π. Μάρκου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τόμος 3ος, Εμπορικές εταιρείες,α΄ γενικό μέρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ604
ΙSBN978-960-420-379-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ12867827

Η δεύτερη έκδοση του παρόντος είναι βελτιωμένη, επαυξημένη και προσαρμοσμένη στις νέες ρυθμίσεις του ν. 3604/2007 για την αναμόρφωση του κωδ. ν. 2190/20 κατά το μέρος που αυτές αναφέρονται στο αντικείμενο της έρευνας του παρόντος τεύχους. Με τη βοήθεια ουσιαστικών νομικών κριτηρίων αναλύονται σε βάθος οι βασικές έννοιες και οι κυριότεροι θεσμοί του ισχύοντος ιδιωτικού δικαίου των εμπορικών εταιριών. Η εμπορική εταιρία εξετάζεται πρωτίστως ως σύνολο εταιρικών σχέσεων, ενώ η εταιρική σχέση ανάγεται σε δομική έννοια και ερευνάται ως έννομη σχέση του εταίρου προς τους άλλους εταίρους, προς το νομικό πρόσωπο της εταιρίας και τους συναλλασσόμενους τρίτους. Το περιεχόμενο της εταιρικής σχέσης είναι μεταβλητό και εξαρτάται από την εταιρική μορφή και τον εμπειρικό τύπο εταιρίας που οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν και διαμορφώνουν για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Η συστηματική παρουσίαση των ζητημάτων της εταιρικής σύμβασης διευκολύνει την βαθύτερη κατανόηση των δομών και την επίλυση των ανοικτών ζητημάτων του εταιρικού δικαίου ενώ μπορεί να συμβάλλει σε μια ομαλότερη εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο.