Εμπορικό Δίκαιο

Όλα τα βιβλία

Εμπορικό Δίκαιο

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-025-9
29.5€ - 26.55€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-026-7
23.5€ - 21.15€

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-043-7
15€

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-049-6
10€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-151-4
17.5€ - 15.75€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παναγιώτου Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 960-420-021-6
17.5€ - 15.75€

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΑΛΚΗ ΤΟΜΟΣ Α-Β

Τιμητικοί Τόμοι Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 000-092-901-3
44€ - 39.6€

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΤΟ Ν. 2339/ 1995

Σκούρας Θέμης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 000-084-202-2
23.47€ - 21.12€

Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Σκούρας Θέμης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 000-084-203-9
24.95€ - 22.46€

ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ) ΚΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ) ΔΙΚΑΙΟ

Καλαμίτσης Σωτήρης Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 960-350-018-6
23.5€ - 21.15€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταμπάκης Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 960-255-172-0
15.26€ - 13.73€

Η ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Μπέτζιου-Κάμτσιου Κων/να Έτος Έκδοσης: 1994
ISBN: 960-350-007-0
10.5€ - 9.45€

Η ΕΥΘΥΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΑΓΗΣ-ΒΙΣΜΠΥ

Κοροτζής Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 1994
ISBN: 960-350-016-X
6€

ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1994
ISBN: 000-049-403-0
15€

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Μάζης Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 1993
ISBN: 000-051-001-3
45.87€

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σκουλούδης Ζαχαρίας Έτος Έκδοσης: 1993
ISBN: 000-084-101-8
7.5€ - 6.75€

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Λιακόπουλος Θανάσης, Χριστιανός Β. Μιχαλόπουλος Γ. Έτος Έκδοσης: 1993
ISBN: 000-049-301-9
10€

ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Δεληκωστόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1991
ISBN: 000-018-301-9
12€ - 10.8€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1991
ISBN: 000-012-304-6
50€

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α.Ν. 89/67

Σπαρτιώτης Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 1990
ISBN: 000-085-501-5
37.1€ - 33.55€