Εμπορικό Δίκαιο

Όλα τα βιβλία

Εμπορικό Δίκαιο

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 960-420-133-6
11.5€ - 10.35€

TRADE MARK LICENSING IN ENGLISH AND GREEK LAW

Psarras A. Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-071-2
23.5€ - 21.15€

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-072-0
11.5€ - 10.35€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-073-9
17.5€ - 15.75€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-084-4
17.5€ - 15.75€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-085-2
23.5€ - 21.15€

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Κυνηγόπουλος Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-090-9
11.5€ - 10.35€

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βελέντζας Γιάννης Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-7410-20-3
31.35€ - 28.2€

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 960-420-066-6
23.5€ - 21.15€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-024-0
23.5€ - 21.15€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-025-9
29.5€ - 26.55€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-026-7
23.5€ - 21.15€

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-049-6
10€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-151-4
17.5€ - 15.75€

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΤΟ Ν. 2339/ 1995

Σκούρας Θέμης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 000-084-202-2
23.47€ - 21.12€

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΑΛΚΗ ΤΟΜΟΣ Α-Β

Τιμητικοί Τόμοι Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 000-092-901-3
44€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παναγιώτου Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 960-420-021-6
17.5€ - 15.75€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταμπάκης Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 960-255-172-0
15.26€ - 13.73€

ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ) ΚΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ) ΔΙΚΑΙΟ

Καλαμίτσης Σωτήρης Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 960-350-018-6
23.5€ - 21.15€

ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1994
ISBN: 000-049-403-0
15€