Εμπορικό Δίκαιο

Όλα τα βιβλία

Εμπορικό Δίκαιο

ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γαζετάς Κων/νος Έτος Έκδοσης: 2001
ISBN: 000-044-102-7
8.81€ - 7.93€

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 960-420-108-5
47€ - 42.3€

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Βούτσης Κων/νος Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 960-420-114-X
44€ - 39.6€

ΔΙΚΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σκουλούδης Ζαχαρίας Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 960-420-115-8
41€ - 36.9€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 960-420-133-6
11.5€ - 10.35€

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βελέντζας Γιάννης Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-7410-20-3
31.35€ - 28.2€

TRADE MARK LICENSING IN ENGLISH AND GREEK LAW

Psarras A. Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-071-2
23.5€ - 21.15€

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-072-0
11.5€ - 10.35€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-073-9
17.5€ - 15.75€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-084-4
17.5€ - 15.75€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-085-2
23.5€ - 21.15€

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Κυνηγόπουλος Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-090-9
11.5€ - 10.35€

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 960-420-066-6
23.5€ - 21.15€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-024-0
23.5€ - 21.15€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-025-9
29.5€ - 26.55€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-026-7
23.5€ - 21.15€

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-043-7
15€

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-049-6
10€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-151-4
17.5€ - 15.75€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παναγιώτου Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 960-420-021-6
17.5€ - 15.75€