Εμπορικό Δίκαιο

Όλα τα βιβλία

Εμπορικό Δίκαιο

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κοτσίρης Λάμπρος Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 960-7410-37-8
54.34€ - 48.91€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΕΓΓΥΑ ΠΙΣΤΩΣΗ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ

Θέμελη Χρυσάνθη Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 960-92110-2-X
40€ - 36€

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1990-2002

Βελέντζας Γιάννης Έτος Έκδοσης: 2002
ISBN: 000-008-729-4
73.15€ - 65.84€

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 2002
ISBN: 960-420-175-1
21€ - 18.9€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 2002
ISBN: 960-420-180-8
34€ - 30.6€

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

Βελέντζας Γιάννης Έτος Έκδοσης: 2001
ISBN: 960-741-024-6
146.3€ - 131.67€

ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γαζετάς Κων/νος Έτος Έκδοσης: 2001
ISBN: 000-044-102-7
8.81€ - 7.93€

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 960-420-108-5
47€ - 42.3€

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Βούτσης Κων/νος Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 960-420-114-X
44€ - 39.6€

ΔΙΚΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σκουλούδης Ζαχαρίας Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 960-420-115-8
41€ - 36.9€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 960-420-133-6
11.5€ - 10.35€

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βελέντζας Γιάννης Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-7410-20-3
31.35€ - 28.2€

TRADE MARK LICENSING IN ENGLISH AND GREEK LAW

Psarras A. Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-071-2
23.5€ - 21.15€

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-072-0
11.5€ - 10.35€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-073-9
17.5€ - 15.75€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-084-4
17.5€ - 15.75€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-085-2
23.5€ - 21.15€

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Κυνηγόπουλος Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-090-9
11.5€ - 10.35€

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 960-420-066-6
23.5€ - 21.15€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-024-0
23.5€ - 21.15€