Ιωάννης Π. Μάρκου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τόμος 1ος, Βασικές έννοιες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ432
ΙSBN978-960-420-387-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ12867825

Η παρούσα έκδοση είναι επαυξημένη και βελτιωμένη. Ερευνά τις βασικές έννοιες του ισχύοντος Εμπορικού Δικαίου, ήτοι την εμπορική πράξη, τον έμπορο και τη βιομηχανική ιδιοκτησία. Εκθέτει τη νομική σχέση των εννοιών αυτών μεταξύ τους και ως προς την επιχείρηση υπό εμπειρική έννοια. Εξετάζει το ακριβές περιεχόμενο των εννοιών της εμπορικής πράξης και του εμπόρου με βάση τη διαπίστωση ότι σε κάθε οικονομικό συμβάν διακρίνουμε περισσότερες επάλληλες ενέργειες, πράξεις ή κινήσεις, οργανωμένες τελολογικά για την πραγματοποίηση του τελικού σκοπού της εμπορικής πράξης. Στο ισχύον σύστημα εμπορική πράξη είναι η σύνθετη εμπορική πράξη. Τούτο υποδηλώνεται στο Διάταγμα περί Αρμοδιότητας των Εμποροδικείων αφενός με τη χρησιμοποίηση των συμπληρωματικών εννοιών «επιχείρηση» και «εργασία» και αφετέρου με τη διαμόρφωση της έννοιας του «εμπόρου» ως πρωτογενή και ισοδύναμη προς την «εμπορική πράξη».