ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Βασικές έννοιες - θεσμοί και αρχές Ιδιωτικού, Δημοσίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2007
ΣΕΛΙΔΕΣ272
ΙSBN978-960-420-348-2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ1425

Το βιβλίο αυτό, το οποίο βασίζεται στις πανεπιστημιακές παραδόσεις του συγγραφέως, έχει ως περιεχόμενο την ανάλυση των βασικών εννοιών, αρχών και θεσμών του δικαίου. Απευθύνεται σε φοιτητές A.Ε.Ι. μη νομικών Τμημάτων (Πολιτικών, Οικονομικών, Κοινωνιολογίας κ.λπ.) αλλά και σε φοιτητές Τ.Ε.Ι., για τους οποίους το δίκαιο αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα των σπουδών τους.
Το μεγαλύτερο του βιβλίου αναφέρεται στο Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές, Ενοχικό, Εμπράγματο, Οικογενειακό και Κληρονομικό) αλλά και τους λοιπούς κλάδους του Ιδιωτικού Δικαίου (Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Πνευματική Ιδιοκτησία). Επιπλέον, στην ύλη του βιβλίου έχουν συμπεριληφθεί και ορισμένες βασικές έννοιες του Δημοσίου Δικαίου αλλά και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα ολόκληρου του δικαίου. Το βιβλίο είναι γραμμένο σε απλή, κατά το δυνατόν, γλώσσα, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των εννοιών του δικαίου από μη νομικούς φοιτητές και σπουδαστές.