Εγχειρίδιο

Όλα τα βιβλία

Εγχειρίδιο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Sokol Mengjesi Έτος Έκδοσης: 2011
ISBN: 978-960-420-451-9
80€ - 72€

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2011
ISBN: 978-960-420-461-8
60€ - 54€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-420-431-1
30€ - 27€

ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-420-433-5
80€ - 72€

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Πουλής Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-420-448-9
30€ - 27€

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - LEASING

Μάζης Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-420-450-2
35€ - 31.5€

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Πασχαλούδης Δημήτρης Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-218-642-8
36€ - 32.4€

ΟΡΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Κρητικός Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-390-1
45€ - 40.5€

ΔΙΚΑΙΟ & INTERNET

Καράκωστας Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-400-7
40€ - 36€

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Κωνσταντίνου Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-407-6
50€ - 45€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-408-3
40€ - 36€

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εμπέογλου Αβραάμ Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-89217-2-6
80€

Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Γεωργιάδης Απόστολος Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-356-7
80€ - 72€

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟΜΟΣ 3ος

Ανδρουλάκης Νικόλαος Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-367-3
25€ - 22.5€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-379-6
50€ - 45€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-387-1
30€ - 27€

ΤΟ MANAGEMENT ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Μαρτίκα - Βακιρτζή Μ. Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-89818-7-4
16.88€ - 15.19€

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μυλωνόπουλος Χρίστος Έτος Έκδοσης: 2007|2008
ISBN: 978-960-420-251-3
40€

ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Τζιμούλας Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-000-179-702-4
25€ - 22.5€

ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Harvard Business School Press Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-960-218-505-6
10€ - 9€