ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2010
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ283
ΙSBN978-960-420-450-2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ12591172

Η τρίτη έκδοση του προκείμενου έργου κατέστη αναγκαία πρώτον λόγω των ικανών τροποποιήσεων που υπέστη έως τώρα από την προηγούμενη –προ δεκαετίας και πλέον– δεύτερη έκδοση ο σχετικός με τη χρηματοδοτική μίσθωση για κινητά και ακίνητα ν. 1665/1986 και δεύτερον λόγω των μεταβολών που επήλθαν στο χρονικό αυτό διάστημα στο φορολογικό νομοθετικό καθεστώς που διέπει την ιδιόρρυθμη αυτή σύμβαση, ιδιαίτερα στα ακίνητα. Εκτενής αναφορά γίνεται και στη νέα αυτή έκδοση στην πλούσια νομολογία και θεωρία που αναπτύχθηκε πάνω σε καίρια ζητήματα του θεσμού του leasing. Το έργο περιλαμβάνει, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, αφενός μεν παράρτημα με όλους τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα κ.λ.π, και αφετέρου εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο για την υποβοήθηση του αναγνώστη.