Εγχειρίδιο

Όλα τα βιβλία

Εγχειρίδιο

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παπαχρήστου Αναστ. Έτος Έκδοσης: 1986
ISBN: 000-073-002-2
20€

Η ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

Φασούλας Ζήσης Έτος Έκδοσης: 1986
ISBN: 000-097-902-5
20€

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Μαγκάκης Αλεξ.-Γεωργ. Έτος Έκδοσης: 1984
ISBN: 000-050-904-8
28.62€ - 25.88€

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Robert Henri Έτος Έκδοσης: 1981
ISBN: 978-000-058-302-4
10€ - 9€

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Μπέης Κώστας Έτος Έκδοσης: 1981
ISBN: 000-060-019-6
20€

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Δελούκας Νικόλαος Έτος Έκδοσης: 1979
ISBN: 000-018-903-5
25€ - 22.5€

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ

Κουτουρίσης Κωνσταντίνος Έτος Έκδοσης: 1978
ISBN: 000-044-003-7
9€ - 8.1€

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ (L. CHORLEY)

Κρεμέζης Ιάσων Έτος Έκδοσης: 1978
ISBN: 000-045-301-3
30€

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Ζωτιάδης Γ. Έτος Έκδοσης: 1973
ISBN: 000-027-401-4
25€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1972
ISBN: 000-012-302-2
50€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ο.Ε

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1965
ISBN: 000-012-301-5
50€

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Μπαλής Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 1965
ISBN: 978-000-059-105-0
80€

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μπαλής Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 1961
ISBN: 978-000-059-101-2
80€

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Μπαλής Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 1961
ISBN: 978-000-059-101-3
80€

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Μπαλής Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 1961
ISBN: 978-000-059-104-3
80€