Γεωργιάδης Απόστολος

Βιβλία

Ο Απόστολος Γεωργιάδης, είναι από το 2003 Επίτιμος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδασκε ως Καθηγητής από το έτος 1973. Προηγουμένως, υπήρξε Καθηγητής στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου, όπου δίδασκε από το 1967 μέχρι και το 1973. Οι κύριοι τομείς διδασκαλίας του είναι το αστικό και το εμπορικό δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στις συμβάσεις και τις αδικοπραξίες. Έχει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς του αστικού δικαίου. Περαιτέρω είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και ιδρυτής και διευθυντής του νομικού περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου.

Ολοκλήρωσε τις νομικές σπουδές του στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έλαβε το πτυχίο της Νομικής το 1956. Το 1962 έλαβε το διδακτορικό του τίτλο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Dr.Jur.), όπου στη συνέχεια ανακηρύχθηκε υφηγητής το 1967 και καθηγητής το 1970.

Επιπροσθέτως, παράλληλα με τη διδακτική του δραστηριότητα, είναι εταίρος (senior partner) στη δικηγορική εταιρεία «Απόστολος Γεωργιάδης και Συνεργάτες», την οποία ίδρυσε το 1989. Η επαγγελματική του ενασχόληση εστιάζεται σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έτος Έκδοσης: 2023

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έτος Έκδοσης: 2023

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Έτος Έκδοσης: 2023

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ;

Έτος Έκδοσης: 2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Έτος Έκδοσης: 2020

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έτος Έκδοσης: 2019

ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Έτος Έκδοσης: 2019

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Έτος Έκδοσης: 2017

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2016

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2016

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΜΟΙ Ια-Ιβ

Έτος Έκδοσης: 2016

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Έτος Έκδοσης: 2015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έτος Έκδοσης: 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

Έτος Έκδοσης: 2013

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έτος Έκδοσης: 2013

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Έτος Έκδοσης: 2013

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έτος Έκδοσης: 2012

Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Έτος Έκδοσης: 2008

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ 7ος

Έτος Έκδοσης: 2007

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Έτος Έκδοσης: 2007

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Έτος Έκδοσης: 2004

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ 8ος

Έτος Έκδοσης: 2003

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Έτος Έκδοσης: 1999

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ 10ος

Έτος Έκδοσης: 1998

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ 9ος

Έτος Έκδοσης: 1996

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΜΟΙ 5ος-6ος

Έτος Έκδοσης: 1985

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ 4ος

Έτος Έκδοσης: 1982

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ 3ος

Έτος Έκδοσης: 1980

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Έτος Έκδοσης: 1979

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Έτος Έκδοσης: 1978