ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ700
ΙSBN978-960-420-356-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ4461

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η έκθεση και η ανάλυση όλων των μορφών εξασφάλισης των πιστώσεων, τόσο εκείνων που ρυθμίζονται στον ΑΚ ή σε ειδικούς νόμους (εγγύηση, σωρευτική αναδοχή χρέους, εντολή πίστωσης τρίτου, αφηρημένη υπόσχεση χρέους, ρήτρα del credere, τραπεζική ενέγγυα πίστωση κλπ.) όσο και αυτών που διαπλάστηκαν από την πράξη (εγγυοδοτική σύμβαση, εγγυητική επιστολή, πιστωτική κάρτα, κάρτα εγγύησης επιταγών, καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας κινητού, καταπιστευτική εκχώρηση απαιτήσεως κλπ.).
Η πρώτη έκδοση του παρόντος έργου έτυχε ευμενέστατης υποδοχής από τον νομικό κόσμο της χώρας, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι σύντομα εξαντλήθηκαν τα αντίτυπά της και χρειάσθηκε να γίνουν επανειλημμένες ανατυπώσεις. Αυτό σημαίνει ότι με τη συγγραφή και την έκδοση της "εξασφάλισης των πιστώσεων" πληρώθηκε ένα υπαρκτό κενό στην Ελληνική νομική βιβλιογραφία.
Ήδη επέστη όμως ο χρόνος για μια νέα έκδοση του βιβλίου. Από τη μια μεριά οι σημαντικές νομοθετικές μεταβολές (ενδεικτικά αναφέρω τους νόμους 3587/2007 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, 3601/2007 με τον οποίο αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του 2076/1992 για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, 3604/2007 που αντικατέστησε διατάξεις του 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, 3588/2007 για τον Πτωχευτικό Κώδικα) και από την άλλη η πλούσια βιβλιογραφία και νομολογία που παρήχθησαν στο χρονικό διάστημα από το 2000, έτος ολοκλήρωσης της συγγραφής του έργου, μέχρι σήμερα επέβαλαν την αναθεώρηση του βιβλίου, ώστε να παραμείνει επίκαιρο και ενημερωμένο.