Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Μιχάλης Π. Σταθόπουλος

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ 7ος

Οικογενειακό Δίκαιο (άρθρα 1346-1504)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2007
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ1126
ΙSBN978-960-420-340-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕρμηνεία κατ΄άρθρον

Με τον τόμο VII ολοκληρώνεται η επανέκδοση της ερμηνείας του βιβλίου του Οικογενειακού Δικαίου, η οποία άρχισε το 2003 με τον τόμο VIII. Παράλληλα, συνεχίζεται η δεύτερη έκδοση της κατ' άρθρον ερμηνείας του Αστικού Κώδικα, η οποία έχει ευρύτερο χρονικό ορίζοντα, περιλαμβάνοντας και τους υπόλοιπους τόμους της σειράς από τον I έως τον Χ.
Η δεύτερη έκδοση είναι πλήρως αναθεωρημένη και ενημερωμένη με τις αλλαγές που επέφερε στον χώρο του Οικογενειακού Δικαίου μια σειρά νομοθετημάτων, με κυριότερο τον ν. 3089/2002 "Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή", με τον οποίον προστέθηκε νέο (8ο) κεφάλαιο στο βιβλίο αυτό του ΑΚ και τροποποιήθηκε το δίκαιο της συγγένειας. Τα σχετικά θέματα σχολιάζονται στο έργο αυτό για πρώτη φορά. Κατά τα λοιπά, οι συνεργάτες του έργου έχουν επεξεργασθεί εκ νέου τις συμβολές τους. Σε κάθε περίπτωση έχουν ληφθεί υπόψη η νεότερη νομολογία και η πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά με τις ερμηνευόμενες διατάξεις. Στον τόμο αυτόν, όπως και σε εκείνους που θα ακολουθήσουν, διατηρείται η δομή της πρώτης έκδοσης (πρόταξη ειδικής βιβλιογραφίας σε κάθε ενότητα, πλαγιάριθμοι, υποσημειώσεις στο τέλος της σελίδας, αλφαβητικό ευρετήριο όρων κ.λπ.).