Καλλινίκου Διονυσία

Βιβλία

Η Διονυσία Καλλινίκου είναι από το Σεπτέμβριο του έτους 2017 Ομότιμη Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδαξε ως Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο το Αστικό Δίκαιο και την Πνευματική Ιδιοκτησία. Υπηρέτησε επίσης τη Νομική Σχολή ως Διευθύντρια του Α΄ Τομέα, ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος και ως Κοσμήτορας. Ολοκλήρωσε τις νομικές σπουδές της στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έλαβε το πτυχίο της Νομικής το 1972. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια Paris II και Paris V. Το 1981 έλαβε το διδακτορικό τίτλο της (Doctorat d’ Etat en Droit) στο γνωστικό αντικείμενο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Υπήρξε μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και εκπροσώπησε την Ελλάδα στην ΕΕ και σε Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα Πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμμετέχει σε προγράμματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ ως expert ή project leader. Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ALAI) και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων.