Διονυσία Καλλινίκου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2007
ΣΕΛΙΔΕΣ320
ΙSBN978-960-420-346-8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ4472

Με το έργο αυτό επιχειρείται η συνολική έρευνα και ανάπτυξη των θεμάτων που έχουν σχέση με τις βιβλιοθήκες και την πνευματική ιδιοκτησία με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα αυτό. Ειδικότερα, εξετάζονται οι βασικές έννοιες, το θεσμικό πλαίσιο προστασίας, η κατάθεση αντιτύπων στις βιβλιοθήκες, η φωτοτυπική αναπαραγωγή, ο δημόσιος δανεισμός, ενώ αναλύονται διεξοδικά τα όρια της πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα πληροφόρησης, η συνταγματική προστασία, καθώς και οι περιορισμοί που αφορούν τη διάρκεια και την έκταση του δικαιώματος. Αναπτύσσονται επίσης τα ειδικά ζητήματα που αφορούν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, οι τρόποι προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, η συλλογική διαχείριση, η σχέση της πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και οι άδειες Creative Commons. Το τελευταίο κεφάλαιο αφιερώνεται στο μέλλον της πνευματικής ιδιοκτησίας.