Λέκκας Γεώργιος

Βιβλία

Ο Γεώργιος Λέκκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει Αστικό Δίκαιο στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ανακηρύχθηκε Διδάκτορας Νομικής του Πανεπιστημίου Paris Descartes (Paris V) και υπήρξε μεταδιδακτορικός υπότροφος του Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung (Αμβούργο). Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται πέντε μονογραφίες («Η σχολάζουσα κληρονομία κατά τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών (ν. 4281/2013)», Αθήνα, 2016, «Προθεσμίες και Συγγένεια στον Αστικό Κώδικα», Αθήνα, 2011, «Εμπράγματη εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου και τιτλοποίηση απαιτήσεων – Η κάμψη της αμεσότητας δικαιωμάτων εμπράγματης ασφάλειας», Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, «Ελεύθερη ένωση και πατρότητα κατά τον ΑΚ», Αθήνα – Κομοτηνή, 2003, “L’harmonisation du droit des offres publiques et la protection de l’investisseur. Étude comparée des règles en vigueur en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique”, Paris, 2001), καθώς και άρθρα, μελέτες, συμβολές σε συλλογικούς τόμους και κατ’ άρθρο ερμηνείες του Αστικού Κώδικα. Έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε πολυάριθμα συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς», της «Ένωσης Αστικολόγων», της «Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου», της «Freunde des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches and internationales Privatrecht e.V.», της «Society of European Contract Law, e.V.». Από το 2007 έχει αναλάβει την επιμέλεια ύλης του περιοδικού «Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», ενώ είναι και τακτικός συνεργάτης του περιοδικού «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου». Έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και επιτροπών εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.