Λέκκας Γεώργιος

Βιβλία

Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διδάσκει Αστικό Δίκαιο στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Διδάκτορας Νομικής του Πανεπιστημίου Descartes (Paris V). Μεταδιδακτορικός υπότροφος του Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Αμβούργο. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται πέντε μονογραφίες («Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον αστικό Κώδικα», Αθήνα, 2021, «Η σχολάζουσα κληρονομία κατά τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών (ν. 4281/2013)», Αθήνα, 2016, «Προθεσμίες και Συγγένεια στον Αστικό Κώδικα», Αθήνα, 2011, «Εμπράγματη εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου και τιτλοποίηση απαιτήσεων – Η κάμψη της αμεσότητας δικαιωμάτων εμπράγματης ασφάλειας», Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, «Ελεύθερη ένωση και πατρότητα κατά τον ΑΚ», Αθήνα – Κομοτηνή, 2003, Lharmonisation du droit des offres publiques et la protection de linvestisseur. Étude comparée des règles en vigueur en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis dAmérique, Paris, 2001), καθώς και άρθρα, μελέτες, συμβολές σε συλλογικούς τόμους και κατ’ άρθρο ερμηνείες του Αστικού Κώδικα. Εισηγητής σε πολυάριθμα συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της «Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς». Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της «Ένωσης Αστικολόγων», Ιδρυτικό Μέλος της «Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου», Μέλος της «Freunde des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches and internationales Privatrecht e.V.», της «Society of European Contract Law, e.V.». Τακτικός συνεργάτης του περιοδικού «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου». Έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και επιτροπών εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.