ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2023
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ878
ΙSBN978-618-203-113-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ122087567

Το Κληρονομικό Δίκαιο βρίσκεται τον τελευταίο καιρό, διεθνώς, στο κέντρο του ενδιαφέροντος των νομικών. Οι κοινωνικές και δημογραφικές μεταβολές που έχουν επέλθει — στον κόσμο γενικά και στη χώρα μας ειδικότερα — έχουν καταστήσει μερικές από τις ρυθμίσεις του παρωχημένες, με συνέπεια τη δυσαρμονία μεταξύ ισχύοντος δικαίου και κοινωνικής πραγματικότητας. Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και σε άλλες έχει αρχίσει από καιρό ο επιστημονικός διάλογος με στόχο την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του δικαιικού αυτού κλάδου.

Για τους λόγους αυτούς ο Καθηγητής Απόστολος Σ. Γεωργιάδης επεξεργάσθηκε και επικαιροποίησε το βιβλίο του, το οποίο οι Εκδόσεις «Π.Ν. Σάκκουλας» κυκλοφόρησαν πρόσφατα υπό τον τίτλο «Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Κληρονομικό Δίκαιο, 3η έκδοση, Αθήνα 2023».

Ωστόσο, οι διδακτικές ανάγκες επέβαλαν την ύπαρξη – παράλληλα προς το αναφερθέν έργο – και μιας συντετμημένης έκδοσης προς χρήση κυρίως των φοιτητών των Νομικών Σχολών και των υποψήφιων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Σε αυτή την ανάγκη ανταποκριθήκαμε με την έκδοση του παρόντος έργου υπό τον τίτλο «Εγχειρίδιο Κληρονομικού Δικαίου, 3η έκδ. 2023» προς διάκριση από το πιο εκτεταμένο «Κληρονομικό Δίκαιο».

Η διαφορά μεταξύ των δύο βιβλίων είναι ότι το «Εγχειρίδιο» περιλαμβάνει όλη ακριβώς την ύλη του «Κληρονομικού Δικαίου» χωρίς όμως τις υποσημειώσεις, όπου και η αναφορά σε βιβλιογραφία και νομολογία.