Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Μιχάλης Π. Σταθόπουλος

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ 8ος

Οικογενειακό Δίκαιο (άρθρα 1505-1694)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2003
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ871
ΙSBN978-960-420-219-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕρμηνεία κατ΄άρθρον

Με τον παρόντα τόμο εγκαινιάζεται η δεύτερη έκδοση της κατ' άρθρον ερμηνείας του Αστικού Κώδικα. Η πρόταξη του β' μέρους του Οικογενειακού Δικαίου (τόμος VIII) κρίθηκε αναγκαία λόγω των σημαντικών εξελίξεων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στον κλάδο αυτό του αστικού δικαίου. Η εκδοτική αυτή προσπάθεια θα συνεχιστεί με τους υπόλοιπους τόμους της σειράς μέχρι την ολοκλήρωση του έργου (τόμοι Ι έως Χ).
Η δεύτερη έκδοση είναι πλήρως αναθεωρημένη και ενημερωμένη με τις αλλαγές που επέφεραν στον χώρο του Οικογενειακού Δικαίου μια σειρά νομοθετημάτων, με κυριότερους τους νόμους 2447/1996 και 3089/2002. Οι συνεργάτες του έργου έχουν κατά το πλείστον επεξεργασθεί εκ νέου τις συμβολές τους, λαμβάνοντας υπόψη τη νεότερη νομολογία και την πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά με την εκάστοτε ερμηνευόμενη διάταξη. Στο τέλος του παρόντος τόμου, όπως και των τόμων που θα ακολουθήσουν, παρατίθεται αλφαβητικό ευρετήριο όρων. Κατά τα λοιπά διατηρήθηκε η δομή της πρώτης έκδοσης (πρόταξη ειδικής βιβλιογραφίας σε κάθε ενότητα, πλαγιάριθμοι, υποσημειώσεις στο τέλος της σελίδας κλπ.).