ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2019
ΣΕΛΙΔΕΣ410
ΙSBN978-960-420-772-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτικό βοήθημα

Το κληρονομικό δίκαιο του Αστικού Κώδικα είναι κατά γενική ομολογία το δυσκολότερο τμήμα του αστικού μας δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή των διατάξεων του κληρονομικού δικαίου του ΑΚ στην πράξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με απλή «γραμματική» ερμηνεία του κειμένου τους. Πρέπει να προηγηθεί συστηματική και τελολογική ερμηνεία τους με βάση τους κανόνες της μεθοδολογίας του δικαίου: Να αρθούν οι αντινομίες, να πληρωθούν τα κενά και να διευθετηθούν οι πραγματικές ή φαινομενικές συγκρούσεις που εμφανίζονται μεταξύ ορισμένων ρυθμίσεων. Μόνο τότε θα μπορέσει ο νέος νομικός, στον οποίο κυρίως απευθύνεται το παρόν βιβλίο, αλλά και ο νομικός της πράξης, να κατανοήσουν το εσωτερικό σύστημα του κληρονομικού μας δικαίου και να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική λειτουργία που καλείται αυτό να επιτελέσει.
Είναι αυτονόητο ότι το βιβλίο αυτό δεν επιδιώκει (και δεν πρέπει) να υποκαταστήσει το συστηματικό εγχειρίδιο του κληρονομικού δικαίου, αλλά να το συμπληρώσει και να το συνδέσει με την καθημερινή ζωή και τη δικαστηριακή πράξη. Άλλωστε, πολλά από τα πρακτικά θέματα της συλλογής έχουν διατυπωθεί με βάση υποθέσεις που κρίθηκαν από τα δικαστήρια ή ζητήματα που απασχόλησαν τη θεωρία.