ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2019
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ734
ΙSBN978-960-420-746-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ86194262

Η παρούσα πέμπτη έκδοση του κλασικού πλέον εγχειριδίου των «Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου» κατέστη επιβεβλημένη, προκειμένου το βιβλίο να ενημερωθεί με τις εν τω μεταξύ νομοθετικές μεταβολές και τη σύγχρονη θεωρία και νομολογία, ώστε να παραμένει επίκαιρο και λειτουργικό.

Κατά τη διάρκεια των επτά περίπου χρόνων που παρήλθαν από την κυκλοφόρηση της προηγούμενης, τέταρτης, έκδοσης του βιβλίου, σημαντικές νομοθετικές αλλαγές στο περιεχόμενό του επέφεραν κυρίως: Ο ν. 4072/2012 που προσέδωσε ικανότητα δικαίου, μεταξύ άλλων, στην αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρεία και την κοινοπραξία· ο ν. 4139/2013 που τροποποίησε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί διακοπής της παραγραφής με την άσκηση αγωγής· ο ν. 4182/2013 που αντικατέστησε πολλές από τις ρυθμίσεις περί ιδρυμάτων· ο ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου· ο ν. 4512/2018 με τις νέες ρυθμίσεις των συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος και των συμβάσεων από απόσταση· η θέσπιση του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) για την Προστασία Δεδομένων· και τέλος το πλήθος τροποποιήσεων που επέφερε ο ν. 4335/2015 σε ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Έτσι επικαιροποιημένο και αναθεωρημένο το εγχειρίδιο των «Γενικών Αρχών», αποτελεί τον πιο σύγχρονο και αξιόπιστο βοηθό και σύμβουλο κάθε Έλληνα νομικού επί θεμάτων Αστικού Δικαίου.