ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2023
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ1224
ΙSBN978-618-203-109-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Το Κληρονομικό Δίκαιο βρίσκεται τον τελευταίο καιρό, διεθνώς, στο κέντρο του ενδιαφέροντος των νομικών. Οι κοινωνικές και δημογραφικές μεταβολές που έχουν επέλθει — στον κόσμο γενικά και στη χώρα μας ειδικότερα — έχουν καταστήσει μερικές από τις ρυθμίσεις του παρωχημένες, με συνέπεια τη δυσαρμονία μεταξύ ισχύοντος δικαίου και κοινωνικής πραγματικότητας.
Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και σε άλλες έχει αρχίσει από καιρό ο επιστημονικός διάλογος με στόχο την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του δικαιικού αυτού κλάδου.
Στα δέκα χρόνια που μεσολάβησαν από την προηγούμενη (δεύτερη) έκδοση του βιβλίου, το Κληρονομικό Δίκαιο υπέστη αρκετές νομοθετικές παρεμβάσεις. Η σημαντικότερη ίσως μεταβολή, που μεσολάβησε από την προηγουμένη έκδοση, είναι η θέσπιση του ν. 4182/2013 για τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες, ο οποίος κατήργησε τον α.ν. 2039/1939 και ορισμένες διατάξεις του Όγδοου Κεφαλαίου του Κληρονομικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα. Σημαντική επίδραση στον χώρο του κληρονομικού δικαίου είχε και η θέσπιση της νέας νομοθεσίας για το σύμφωνο συμβίωσης (ν. 4356/2015), η οποία επέκτεινε τον θεσμό αυτό και στα ομόφυλα ζευγάρια αναβαθμίζοντας τις έννομες συνέπειές του σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτές να προσεγγίζουν σημαντικά τον γάμο, ακόμη και στο πεδίο των κληρονομικών σχέσεων.