ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2011
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ489
ΙSBN978-960-420-456-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Το παρόν έργο έχει ως σκοπό να δώσει μια σφαιρική εικόνα της μίσθωσης ακινήτου για επαγγελματική χρήση. Η μίσθωση εξετάζεται από όλες τις πλευρές της: ως μίσθωση ακινήτου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΑΚ στην έκταση που αυτές δεν εκτοπίζονται από άλλες ειδικότερες και ως επαγγελματική μίσθωση κατά τις διατάξεις του π.δ. 34/1995. Η ανάπτυξη συμπληρώνεται με έκθεση της διαδικασίας των μισθωτικών διαφορών και, τέλος, με κωδικοποίηση του κειμένου του π.δ. 34/1995. Έτσι ο αναγνώστης έχει μια πλήρη εποπτεία της ρύθμισης και δε χρειάζεται να καταφεύγει σε περισσότερα έργα: άλλα για τη μίσθωση πράγματος, άλλα για την επαγγελματική μίσθωση, άλλα για τη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, άλλα για το κείμενο του π.δ..

Το έργο επικεντρώνει το ενδιαφέρον του κυρίως στην πρακτική εφαρμογή του μισθωτικού δικαίου, χωρίς όμως να φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τα ευρετήρια της νομολογίας. Ως βασικό σκοπό έχει τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη παίρνοντας αλλά και δίνοντας από και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το υλικό του αντλείται καταρχήν από την η' έκδοση 2010 του Ειδικού Ενοχικού δικαίου και από τη 10η έκδοση (2000) της Επαγγελματικής μίσθωσης. Αυτό μαζί με το νεότερο δογματικό και νομολογιακό υλικό αποτελεί αδιάσπαστη ενότητα.

Η δεύτερη έκδοση είναι διορθωμένη, πλήρως αναθεωρημένη και συμπληρωμένη με τη νεότερη νομοθεσία, τη θεωρία και τη νομολογία.