Κωδικοποίηση

Όλα τα βιβλία

Κωδικοποίηση

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΟΜΟΙ Ι-ΙΙ

Έτος Έκδοσης: 2022
ISBN: 978-960-420-479-3
50€

Βασική Νομοθεσία - 14η ενημέρωση με κλασέρ

Έτος Έκδοσης: 2022
ISBN: 978-618-203-092-9
36€ - 32.40€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 5

Έτος Έκδοσης: 2022
ISBN: 978-618-203-104-9
13€ - 11.70€

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έτος Έκδοσης: 2022
ISBN:
28€ - 25€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 11

Έτος Έκδοσης: 2021
ISBN: 978-618-203-000-4
11€

Λογιστικά αρχεία,βιβλία και στοιχεία με Φ.Π.Α & Ε.Λ.Π.

Παπαδέας Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2021
ISBN: 978-618-84977-1-9
52€ - 46.80€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ 3

Έτος Έκδοσης: 2021
ISBN: 978-618-203-072-1
13€ - 11.70€

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 4

Έτος Έκδοσης: 2021
ISBN: 978-618-203-075-2
15€ - 10€

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 1

Έτος Έκδοσης: 2020
ISBN: 978-960-420-815-9
8€ - 7.20€

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-420-513-4
55€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 10

Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-420-751-0
11€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Γαμβρούδης Βασίλης Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-89047-3-6
65€ - 58.5€

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - 5η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-420-767-1
35€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 6

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-677-3
13€

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 12

Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-420-667-4
8€

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 7

Έτος Έκδοσης: 2014
ISBN: 978-960-420-554-7
8€ - 7.2€

ΝΕΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Νιάρχος Σπ. Έτος Έκδοσης: 2012
ISBN: 978-618-5000-01-1
53.25€ - 50.59€

ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Παπαχρίστου Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-415-1
40€ - 36€

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Παπαχρίστου Αθανάσιος, Νεζερίτη Ευαγγελία, Γεράκη Κατερίνα Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-423-6
65€ - 58.5€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 13

Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-357-4
8€ - 7.2€