Βαθιώτης Κωνσταντίνος

Βιβλία

Ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και δικηγόρος Αθηνών. Από το 1995 αρθρογραφεί και σχολιάζει στον νομικό τύπο. Για το συγγραφικό έργο του έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών καθώς και από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). Από το 2013 διοργανώνει στη Νομική Σχολή Δ.Π.Θ. το ετήσιο σεμινάριο “Ποινικό Δίκαιο & Κινηματογράφος”, μέσω του οποίου διδάσκει ειδικές θεματικές Ποινικού Δικαίου εφαρμόζοντας τη σύγχρονη μέθοδο οπτικοακουστικής διδασκαλίας.