ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα Ποινικού Δικαίου / Τόμος 1ος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2004
ΣΕΛΙΔΕΣ742
ΙSBN960-420-243-X
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Με τον παρόντα τόμο εγκαινιάζεται η σειρά "Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα Ποινικού Δικαίου". Η σειρά επιχειρεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ραγδαία μεταβαλλόμενου διεθνούς ποινικού περιβάλλοντος, φιλοδοξεί δε να περιλάβει έργα συλλογής και ερμηνείας των σημαντικότερων διεθνών και ευρωπαϊκών κειμένων με άμεσο πρακτικό ενδιαφέρον στην εφαρμογή του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. - Ο πρώτος τόμος της σειράς περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ποινικού ενδιαφέροντος πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις, όπως την ΕΣΔΑ και το ΔΣΑΠΔ, το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης (και των ad hoc Διεθνών Ποινικών Δικαστηρίων για την πρώην Γιουγκοσλαβία και την Ρουάντα), συμβάσεις περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων και περί εκδόσεως, τις συμβάσεις για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, την σύμβαση του ΣτΕ για την μεταφορά των καταδίκων, την σύμβαση του ΟΗΕ κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, την σύμβαση του ΣτΕ για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, την σύμβαση του Schengen, συμβάσεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβάσεις για την πρόληψη και την καταστολή του διασυνοριακού και του οργανωμένου εγκλήματος, την καταστολή της τρομοκρατίας, την ασφάλεια των αερομεταφορών κ.ά. Η συλλογή ολοκληρώνεται με πίνακες των δημοσιευομένων διεθνών συμβάσεων και θεματικό ευρετήριο.