ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Όλα τα βιβλία

ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΛΑΙΣΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 960-420-287-1
15€ - 13.5€

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 960-420-243-X
60€ - 54€