ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΛΑΙΣΙΑ

Διεθνή και Ευρωπαϊκά κείμενα Ποινικού Δικαίου / Τόμος 2ος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2005
ΣΕΛΙΔΕΣ176
ΙSBN960-420-287-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η σειρά "Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα Ποινικού Δικαίου", που εγκαινιάσθηκε το 2004 με έναν τόμο αφιερωμένο στις ποινικού ενδιαφέροντος Διεθνείς Συμβάσεις, επιχειρεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ραγδαία μεταβαλλόμενου διεθνούς ποινικού περιβάλλοντος, φιλοδοξεί δε να περιλάβει έργα συλλογής και ερμηνείας των σημαντικότερων διεθνών και ευρωπαϊκών κειμένων με άμεσο πρακτικό ενδιαφέρον στην εφαρμογή του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. - Ο παρών δεύτερος τόμος της σειράς είναι αφιερωμένος στις Αποφάσεις-Πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καθηγητής Στέφανος Παύλου, επιμελητής του δεύτερου αυτού τόμου, στην εκτενή εισαγωγή του σκιαγραφεί την έκταση και την σημασία της ολοένα αυξανόμενης ποινικής νομοπαρασκευαστικής εργασίας που συντελείται τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσαφηνίζει την έννοια, την λειτουργία και το πραγματικό εύρος της νομικής δεσμευτικότητας των Αποφάσεων-Πλαισίων. Εν συνεχεία παρουσιάζει όλες τις Αποφάσεις-Πλαίσια που είχαν υιοθετηθεί έως τον Νοέμβριο του 2005, ανεξαρτήτως του αν έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη ή βρίσκονται στην πορεία προς την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου. Οι Αποφάσεις παρουσιάζονται ταξινομημένες με βάση ένα θεματικό κριτήριο: προτάσσονται όσες αναφέρονται σε ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου και έπονται εκείνες που ρυθμίζουν τομείς του δικονομικού. Η έκδοση ολοκληρώνεται με ένα αναλυτικό λημματικό ευρετήριο, καθώς και με ένα συγκεντρωτικό πίνακα όλων των δημοσιευόμενων Αποφάσεων-Πλαισίων με τα σημαντικότερα στοιχεία τους.