ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1951-2000

Ποινικός Κώδικας, Γενικό μέρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2002
ΣΕΛΙΔΕΣ875
ΙSBN960-420-171-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Για πρώτη φορά έχουν συγκεντρωθεί σ' έναν τόμο οι 250 σημαντικότερες αποφάσεις Αρείου Πάγου, δικαστηρίων ουσίας και στρατιωτικής δικαιοσύνης που εξεδόθησαν κατά την διάρκεια της πεντηκονταετίας και αφορούν το δογματικό πεδίο του Γενικού Μέρους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις θεμελιώδεις έννοιες του Γενικού Μέρους κατ' αντίστροφη από την συνήθη μέχρι τώρα πορεία: όχι από την θεωρία προς την νομολογία αλλά από την νομολογία προς την θεωρία. Στο έργο περιέχονται αποφάσεις που σημάδεψαν το ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, έκριναν σπάνια πραγματικά περιστατικά, συνέβαλαν στην παγίωση της ορθής ερμηνείας του Ποινικού Κώδικα, έγιναν αντικείμενο κριτικής, δικαίωσαν ή δίχασαν την θεωρία. Πλεονεκτήματα του έργου: Κάτω από την επιλεγείσα απόφαση παρατίθενται παραπομπές σε σχετικά σχόλια, άρθρα, συγγενείς αποφάσεις ή μονογραφίες ελληνικής-αλλοδαπής νομολογίας και θεωρίας. - Προτάσσονται επιγραμματικά τα δογματικά πεδία τα οποία αφορά η απόφαση - Όπου αλλάζει ο αριθμός σελίδας της αποφάσεως που έχει δημοσιευθεί στα Ποινικά Χρονικά τίθεται ειδική ένδειξη, ώστε να μπορεί κανείς να παραπέμψει σ' αυτήν χωρίς να δει το πρωτότυπο - Συμπληρώνεται από: Συνοπτικό πίνακα δημοσιευόμενων αποφάσεων με βάση τον τίτλο της απόφασης, τον οικείο τόπο δημοσίευσής της στα Ποινικά Χρονικά και το δογματικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται / Αναλυτικό πίνακα δημοσιευόμενων αποφάσεων κατά θέματα και δικαστήριο / Αναλυτικά ευρετήρια με παραπομπή στον αύξοντα αριθμό κάθε αποφάσεως και τον πλαγιάριθμο των παραγράφων της