Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα

Προβλήματα της Ποινικής Δικαιοσύνης στην Ελλάδα και οι νέοι Ποινικοί Κώδικες

Στο κείμενο ομιλίας που ακολουθεί διερευνώνται οι βασικές καινοτομίες των νέων Ποινικών Κωδίκων σε σχέση με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και την βελτίωση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης στην χώρα μας. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι πιο χαρακτηριστικές επεμβάσεις του νέου Ποινικού Κώδικα στο σύστημα των ποινών, με γνώμονα το κατά πόσο έχουν βελτιωθεί παθογένειες του παρελθόντος. Έμφαση δίνεται στην εισαγωγή ως νέας κύριας ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας και του συστήματος των ημερησίων προστίμων για τον υπολογισμό της χρηματικής ποινής. Στην συνέχεια σχολιάζονται οι διαφοροποιήσεις του νέου Ποινικού Κώδικα προς μετριοπαθέστερη τιμώρηση των εγκλημάτων καθώς και τα κριτήρια επιμέτρησης της ποινής. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας εξετάζεται η εισαγωγή με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εναλλακτικών τρόπων απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας. Πρόκειται για τους θεσμούς της αποχής από την ποινική δίωξη, της ποινικής συνδιαλλαγής και της ποινικής διαπραγμάτευσης. Η αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Εισαγγελέως για αποχή από την ποινική δίωξη, καίτοι παραβιάζει την αρχή της νομιμότητας, θεωρείται θετική εξέλιξη, κυρίως διότι αναμένεται ο περιορισμός της ποινικής ύλης από την αρχική φάση της ποινικής διαδικασίας. Ο ταχύτερος τερματισμός της δίκης, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, με εφαρμογή των διευρυμένων διατάξεων περί ποινικής συνδιαλλαγής αντιμετωπίζεται με συγκατάβαση, παρά τις επιφυλάξεις ως προς την προϋπόθεση της ομολογίας του κατηγορουμένου. Σχετικά με την εισδοχή στο δίκαιό μας του θεσμού της ποινικής διαπραγμάτευσης διατυπώνονται επικριτικές σκέψεις και σοβαρές επιφυλάξεις, λόγω υπέρμετρου περιορισμού θεμελιωδών αρχών της ποινικής δίκης και ιδίως του ρόλου του δικαστή.

Δείτε περισσότερα εδώ.