ΜονΠλημΠατρ 2283/2018

Άρση του αδίκου των πράξεων της παράνομης εξόδου από την χώρα και της κατοχής και χρήσης πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου λόγω συνδρομής καταστάσεως ανάγκης (άρ. 25 παρ. 1 ΠΚ)

Στο άρ. 25 παρ. 1 ΠΚ ακολουθείται η αρχή της στάθμισης των εννόμων αγαθών ή του υπερέχοντος συμφέροντος. Το αν ο κίνδυνος είναι άλλως αναπότρεπτος κρίνεται εκ των προτέρων (ex ante) αντικειμενικά, υπό τις πραγματικές συνθήκες του δράστη, δηλαδή με κριτήριο το πώς θα ενεργούσε στην περίπτωσή του κάθε αντικειμενικός και ευσυνείδητος άνθρωπος. Αθωώνεται η πρώτη κατηγορουμένη για τις πράξεις της παράνομης εξόδου από την χώρα και της κατοχής και χρήσης πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου, διότι, μη συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων, δεν μπορεί μεν να της αποδοθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα, πλην όμως η τελευταία τέλεσε τις ανωτέρω πράξεις, προκειμένου να αποτρέψει τον παρόντα και άλλως αναπότρεπτο κίνδυνο που διατρέχει, δίχως υπαιτιότητά της, αφού εάν επιστρέψει στην Τουρκία, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη λόγω των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης που υπέστη κατά την κράτησή της (απομόνωση, ξυλοδαρμός, βιασμός), ευρισκομένη δηλαδή σε κατάσταση ανάγκης, αίρουσα το κατ’ αρχήν άδικο των ανωτέρω πράξεων (άρ. 25 παρ. 1 ΠΚ), η τελευταία δε συντρέχει, καθόσον η προκληθείσα βλάβη στο κρατικό έννομο αγαθό της ελληνικής δημοσίας τάξεως και στο κοινωνικό έννομο αγαθό της πίστεως περί τα υπομνήματα είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος και την σπουδαιότητα από την απειλούμενη βλάβη στα έννομα αγαθά της κατηγορουμένης, ήτοι την ζωή, την σωματική ακεραιότητα και την προσωπική ελευθερία, τα οποία αποτελούν υπέρτατα έννομα αγαθά. Αθωώνεται ο δεύτερος κατηγορούμενος για άμεση συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις, διότι απαραίτητη προϋπόθεση για την συνδρομή αξιόποινης συνέργειας είναι η ύπαρξη τελειωτικά άδικης αυτουργικής πράξης.