Διάταξη Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών 12.10.2021

Υπόθαλψη εγκληματία για συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος υπαλλήλου Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. Απόρριψη προσφυγής κατά απορριπτικής διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών, ως ουσία και νόμω αβάσιμης

Φύση και προϋποθέσεις παραδεκτού της προσφυγής κατά απορριπτικής διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών (άρ. 52 ΚΠΔ). Η εν λόγω προσφυγή αποτελεί οιονεί ένδικο μέσο, ως εκ τούτου δε εφαρμόζονται επ’ αυτής τα οριζόμενα για τα ένδικα μέσα, εκτός εάν άλλως προβλέπει ο νόμος ή υπαγορεύει η ιδιαίτερη φύση αυτής. Ο Εισαγγελεύς Εφετών, με την κρίση του περί ουσιαστικής απορρίψεως της προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών, υποχρεούται συγχρόνως να διατάξει την διόρθωση λαθών ή την συμπλήρωση παραλείψεων της ως άνω διάταξης, που δεν δημιουργούν ακυρότητα, επιλαμβανόμενος όμως μόνο ως προς τα περιστατικά ή τα κεφάλαια επί των οποίων έκρινε ο Εισαγγελεύς Πρωτοδικών και όχι επί των περιστατικών ή των κεφαλαίων για τα οποία ο τελευταίος παρέλειψε να αποφανθεί. Στοιχεία υπόθαλψης εγκληματία (άρ. 231 παρ. 1 ΠΚ). Έννοια της “ματαίωσης της δίωξης”. Ενεργητικό υποκείμενο της υπόθαλψης εγκληματία μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, πλην του δράστη του εγκλήματος που έχει τελεσθεί και των συμμετόχων σε αυτό. Απορρίπτεται η προσφυγή του υπαλλήλου Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής και θύματος της συκοφαντικής δυσφήμισης, ο οποίος εγκαλεί τον υπάλληλο-υπεύθυνο κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου καζίνο της ίδιας Αρχής, για την “ματαίωση της δίωξης” της εις βάρος του συκοφαντικής δυσφήμισης, τελεσθείσα με την παράλειψη του εγκαλουμένου να δηλώσει τα ονόματα-στοιχεία των φερομένων ως δραστών, παρά την εξώδικη πρόσκλησή του, επειδή ο εγκαλούμενος δεν φαίνεται να γνώριζε την τέλεση της αξιοποίνου πράξεως ή τα ονόματα των φερομένων ως δραστών.

Δείτε περισσότερα εδώ.