ΑΠ 953/2016

Παρατηρήσεις Ά. Οικονόμου

Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Το αξιόποινο του ηθικού αυτουργού είναι ανεξάρτητο από το αξιόποινο του φυσικού αυτουργού.

Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση η κατηγορουμένη, η οποία παραπλάνησε δήμαρχο να εκδώσει ψευδή βεβαίωση περί του τόπου της μονίμου κατοικίας της, προκειμένου να επιτύχει περισσότερα μόρια για την πρόσληψή της σε θέση υπαλλήλου του Δήμου, μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, καίτοι δεν το εδικαιούτο, το δε γεγονός ότι η δήμαρχος δεν παραπέμφθηκε για να δικασθεί, επειδή στο πρόσωπό της δεν συνέτρεχε δόλος, δεν ασκεί έννομη επιρροή.

Δείτε περισσότερα εδώ.