Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ως μορφή αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας

Aντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η εξέταση της λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων που καταρτίζονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (συνήθως της «Airbnb») στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Εξετάζονται περαιτέρω τα υποκείμενα της βασικής έννομης σχέσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, καθώς και οι εφαρμοστέοι κανόνες σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της σχέσης αυτής. Τέλος, ελέγχονται οι συνέπειες των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των αξιοποιούμενων κατ’ αυτό τον τρόπο ακινήτων, και ιδίως το επιτρεπτό ή μη  τέτοιου είδους μισθώσεων με αναφορά στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της πολυκατοικίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.