Σπυρίδων Παππάς

Η ερμηνευτική οριοθέτηση της απαγόρευσης μετάδοσης δίκης υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών

Με το δημοσιευόμενο νομικό ζήτημα επιχειρείται η ερμηνευτική οριοθέτηση των εννοιών της κινηματογράφησης και της μαγνητοσκόπησης της δίκης, οι οποίες απαγορεύονται άνευ αδείας του Δικαστηρίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 3090/2002. Ειδικότερα, επιχειρείται να προσδιορισθεί αν στην ανωτέρω απαγόρευση υπάγεται και η αυτοτελής ηχητική καταγραφή της δίκης, καθώς επίσης και τα τεχνικά μέσα καταγραφής.

Δείτε περισσότερα εδώ.