Άρειος Πάγος 1253/2020 (Πολ.)

Σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου

Ευθύνη νομικών προσώπων

Εις ολόκληρον αστική ευθύνη του αντιπροσωπευτικού οργάνου νομικού προσώπου με το νομικό πρόσωπο. Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71 ΑΚ υπάγεται και η υποχρέωση απόδοσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ως αποδοτέος πλουτισμός κατά το άρθρο 904 ΑΚ θεωρείται και η εξοικονόμηση δαπανών.

Δείτε περισσότερα εδώ.