Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

NEURAL NETWORKS FOR FINANCIAL FORECASTING

Gately Edward Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-471-11212-7
56€ - 28€

EXTRAORDINARY POPULAR DELUSIONS AND THE MADNESS OF CROWDS & CONFUSION DE CONFUSIONES

Fridson Martin Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-471-13312-4
26€ - 13€

CHAOS AND ORDER IN THE CAPITAL MARKETS

Peters Edgar Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-471-13938-6
81.5€ - 40.75€

INVESTOR’S BUSINESS DAILY GUIDE TO THE MARKETS

Investors Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-471-15482-2
22.5€ - 11.25€

RISK AND REGULATION

Dale Richard Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-471-95781-X
61€ - 30.5€

PROJECT RISK MANAGEMENT

Chapman C.B.. Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-471-95804-2
40.5€ - 20.25€

WORLD BOND MARKETS

Essex Martin Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-471-96046-2
72€ - 36€

SCENARIOS

Vanderheijden Kees Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-471-96639-8
32€ - 16€

BUYING AND SELLING VOLATILITY

Connolly Kevin Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-471-96884-6
108€ - 54€

VIRTUAL SELLING

Siebel Thomas Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-684-82287-3
25€ - 12.5€

THE PARADOX PRINCIPLES

Pricewaterhousecoopers Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-7863-0499-5
35€ - 17.5€

MARKET NEUTRAL

Lederman Jess Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-78630-733-1
87€ - 43.5€

FIXED INCOME SOLUTIONS

Ho Thomas Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-7863-0846-X
85€ - 42.5€

NEW AND IMPROVED THE STORY OF MASS MARKETING IN AMERICA

Tedlow Richard Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 0-87584-672-6
22€ - 11€

INTEREST RATE VOLATILITY

Hanweck Gerald Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 1-55738-768-0
88€ - 44€

DERIVATIVES RISK AND RESPONSIBILITY

Lederman Jess Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 1-55738-903-9
93€ - 46.5€

CORPORATE BONDS

Fabozzi Frank Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 1-883249-07-4
63.5€ - 31.75€

WHEN ADS WORK

Jones John Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 0-02-916662-4
30€ - 15€

ON GREAT SERVICE

Berry Leonard Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 0-02-918555-6
30€ - 15€

CHAOS MARKETING

Nilson Torsten Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 0-07-707991-4
34€ - 17€