Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

MARKETING DUE DILIGENCE

McDonald Malcolm Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-7506-8342-5
42€ - 21€

YOUR EXECUTIVE COACHING SOLUTION

Kofodimos Joan Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-089106221-9
25€ - 12.5€

INTEGRATING EUROPES FINANCIAL MARKETS

Decressin Joerg Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-58906-623-6
23€ - 11.5€

BUSINESS START UP & FUTURE PLANNING

Clarke Gordon Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-847160-34-8
19€ - 9.5€

WRITING A C.V. CONDUCTING A SUCCESSFUL INTERVIEW

Rogers Howard Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 1-900694-44-1
15€ - 7.5€

NAME OF THE BEAST

Taylor Neil Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-904879-70-1
25€ - 12.5€

RETAIL FINANCIAL SERVICES

Bateson Claire Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-906403-29-4
54€ - 27€

INTELLIGENT INNOVATION

Cogliandro John Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-932159-61-5
54€ - 27€

STRATEGIC SUPPLY MANAGEMENT

Trent Robert Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-932159-67-7
54€ - 27€

ALL ABOUT SIX SIGMA

Brussee Warren Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-07-145372-5
16€ - 8€

SARBANES-OXLEY

Sheppey Terence Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 978-0-2300-0678-2
210€ - 105€

FINITE DIFFERENCE METHODS IN FINANCIAL ENGINEERING

Duffy Daniel Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-470-85882-6
98€ - 49€

ADVANCED BOND PORTFOLIO MANAGEMENT

Fabozzi Frank Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-471-67890-2
94€ - 47€

SUPERMONEY

Smith Adam Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-471-78631-4
23€ - 11.5€

LOUIS BACHELIER S THEORY OF SPECULATION

Davis Mark Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-691-11752-7
38€ - 19€

SOCIAL CONSTRUCTION OF FREE TRADE

Duina Francesco Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-691-12353-5
38€ - 19€

CAPITAL AND COLLUSION

Root Hilton Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-691-12407-8
38€ - 19€

PRIMAL BRANDING

Hanlon Patrick Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-7432-7797-X
29€ - 14.5€

IMPROVE YOUR COMMUNICATION SKILLS

Barker Alan Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-7494-4822-9
15€ - 7.5€

BRAND ROYALTY

Haig Matt Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-7494-4826-1
17€ - 8.5€