Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

ONE ECONOMICS MANY RECIPES

Rodrik Dani Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-691-12951-8
34€ - 17€

BUSINESS START UP & FUTURE PLANNING

Clarke Gordon Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-847160-34-8
19€ - 9.5€

STRATEGIC INTUITION

Duggan William Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-231-14268-7
28€ - 14€

STRATEGIC SUPPLY MANAGEMENT

Trent Robert Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-932159-67-7
54€ - 27€

FINANCIAL SERVICES MARKETING

Ennew Christine Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-7506-6997-9
52€ - 26€

MARKETING DUE DILIGENCE

McDonald Malcolm Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-7506-8342-5
42€ - 21€

MARKET DATA EXPLAINED

Alvarez Marc Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-7506-8055-4
38€ - 19€

INTEGRATING EUROPES FINANCIAL MARKETS

Decressin Joerg Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-58906-623-6
23€ - 11.5€

RETAIL FINANCIAL SERVICES

Bateson Claire Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-906403-29-4
54€ - 27€

ALL ABOUT SIX SIGMA

Brussee Warren Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-07-145372-5
16€ - 8€

ADVANCED BOND PORTFOLIO MANAGEMENT

Fabozzi Frank Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-471-67890-2
94€ - 47€

SOCIAL CONSTRUCTION OF FREE TRADE

Duina Francesco Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-691-12353-5
38€ - 19€

CAPITAL AND COLLUSION

Root Hilton Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-691-12407-8
38€ - 19€

FINITE DIFFERENCE METHODS IN FINANCIAL ENGINEERING

Duffy Daniel Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-470-85882-6
98€ - 49€

PRIMAL BRANDING

Hanlon Patrick Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-7432-7797-X
29€ - 14.5€

THE SHAPE OF RISK

Fishkin Charles Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-4039-3288-3
204€ - 102€

CHINA INC

Fishman Ted Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-4165-0289-0
13€ - 6.5€

ECONOMICS

Cox Simon Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-86197-606-2
18€ - 9€

SUPERMONEY

Smith Adam Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-471-78631-4
23€ - 11.5€

GUIDE TO INVESTMENT STRATEGY

Stanyer Peter Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-86197-851-0
33€ - 16.5€