Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

THE SOULFUL SCIENCE

Coyle Diane Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-691-12513-8
30€ - 15€

ONE ECONOMICS MANY RECIPES

Rodrik Dani Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-691-12951-8
34€ - 17€

DO ECONOMISTS MAKE MARKETS?

MacKenzie Donald Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-691-13016-3
50€ - 25€

WORLDS APART

Milanovic Branko Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-691-13051-4
20€ - 10€

ECONOMETRIC MODELING

Hendry David Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-691-13089-7
42€ - 21€

FINANCIAL SERVICES MARKETING

Ennew Christine Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-7506-6997-9
52€ - 26€

HANDBOOK OF ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT VOLUME 1

Zenios S.A. Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-444-50875-1
96€ - 48€

MARKET DATA EXPLAINED

Alvarez Marc Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-7506-8055-4
38€ - 19€

MARKETING DUE DILIGENCE

McDonald Malcolm Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-7506-8342-5
42€ - 21€

ECONOMICS

Cox Simon Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-86197-606-2
18€ - 9€

GUIDE TO INVESTMENT STRATEGY

Stanyer Peter Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-86197-851-0
33€ - 16.5€

A BUSINESS MISCELLANY

Economist Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-86197-866-9
17€ - 8.5€

GUIDE TO THE EFFECTIVE BUSINESS PLAN

Lane Michael Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-900694-88-3
14€ - 7€

SETTING UP AND RUNNING YOUR OWN COMPANY

Major Michael Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-900694-93-X
14€ - 7€

PRIMAL BRANDING

Hanlon Patrick Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-7432-7797-X
29€ - 14.5€

WRITING THE PERFECT C.V

Temple Caroline Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-903909-91-0
17€ - 8.5€

THE MARKETING CODE

Brown Stephen Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-904879-88-8
17€ - 8.5€

LIARS PARADISE

Edmonds Graham Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-904915-15-9
17€ - 8.5€

FINITE DIFFERENCE METHODS IN FINANCIAL ENGINEERING

Duffy Daniel Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 0-470-85882-6
98€ - 49€

PROJECT VALUATION USING REAL OPTIONS

Kodukula Prasad Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 1-932159-43-6
52€ - 26€