Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

HARVARD BUSINESS REVIEW ON THE BUSINESS VALUE OF IT

Harvard Business Review Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 0-87584-912-1
27.5€ - 13.75€

CLUES FOR THE CLUELESS

Adair John Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 1-85788-031-5
10.28€ - 5.14€

THE FIFTH DISCIPLINE FIELDBOOK

Senge Peter Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 1-85788-060-9
35€ - 17.5€

THE DANCE OF CHANGE

Senge Peter Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 1-85788-243-1
35€ - 17.5€

DESTINATION Z

Baldock Robert Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 0-471-98462-0
22.6€ - 11.3€

THE MAGIC OF DIALOGUE

Yankelovich Daniel Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 1-85788-257-1
17€ - 8.5€

MASTERING SWAPS MARKETS

McDougall Alan Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 0-273-62588-8
94€ - 47€

THE ETHICAL INVESTOR

Hancock John Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 0-273-63299-X
31€ - 15.5€

DERIVATIVES: OPTIMAL RISK CONTROL

Tanega Joseph Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 0-273-63571-9
51.06€ - 25.53€

EURO: IMPACT AND REALITY

Charlton Chris Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 0-273-63877-7
45€ - 22.5€

PROFITING FROM EMERGING MARKETS

Posner Mitchell Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 0-7352-0023-8
33€ - 16.5€

THE NEW YORKER BOOK OF BUSINESS CARTOONS

Mankoff Robert Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 1-57660-056-4
27€ - 13.5€

ECONOMICS FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Lee Tim Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 0-13-792912-9
76€ - 38€

COMPETITIVE ADVANTAGE

Porter Michael Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 0-684-84146-0
46€ - 23€

A HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

Robbins Lionel Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 0-691-07014-8
36€ - 18€

FICTIONS OF BUSINESS

Brawer Robert Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 0-471-17999-X
24€ - 12€

MARKETING IN THE CYBER AGE

Rohner Kurt Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 0-471-97023-9
32€ - 16€

WINNING ON THE STOCK MARKET

Millard Brian Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 0-471-97053-0
30.82€ - 15.41€

COMPETENCY-BASED RECRUITMENT & SELECTION

Wood Robert Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 0-471-97473-0
30€ - 15€

PENSION FUND EXCELLENCE

Ambachtsheer Keith Έτος Έκδοσης: 1998
ISBN: 0-471-24655-7
81€ - 40.5€