Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

PATHS TO WEALTH THROUGH COMMON STOCKS

Fisher A. Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-470-13949-3
23€ - 16.1€

DIRECT MARKETING IN ACTION

Thomas Andrew Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 0-275-99223-3
48€ - 24€

CHAOTIC MARKETS

Samli A. Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-275-99371-9
46€ - 23€

WRITING A C.V. CONDUCTING A SUCCESSFUL INTERVIEW

Rogers Howard Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 1-900694-44-1
15€ - 7.5€

THE FUTURE OF BANKING IN A GLOBALIZED WORLD

Skinner Chris Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-470-51034-6
59€ - 29.5€

NAME OF THE BEAST

Taylor Neil Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-904879-70-1
25€ - 12.5€

INTEGRATING EUROPES FINANCIAL MARKETS

Decressin Joerg Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-58906-623-6
23€ - 11.5€

RETAIL FINANCIAL SERVICES

Bateson Claire Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-906403-29-4
54€ - 27€

INTELLIGENT INNOVATION

Cogliandro John Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-932159-61-5
54€ - 27€

STRATEGIC SUPPLY MANAGEMENT

Trent Robert Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-932159-67-7
54€ - 27€

ROME, INC.

Bing Stanley Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-393-32945-2
17€ - 8.5€

BUSINESS START UP & FUTURE PLANNING

Clarke Gordon Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-847160-34-8
19€ - 9.5€

CHINAS FINANCIAL TRANSITION AT A CROSSROADS

Calomiris Charles Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-231-14192-5
43€ - 21.5€

ESCAPING THE RESOURCE CURSE

Humphreys Macartan Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-231-14196-3
34€ - 17€

STRATEGIC INTUITION

Duggan William Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-231-14268-7
28€ - 14€

SUCCESSFUL TIME MANAGEMENT

Forsyth Patrick Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 0-7494-4834-2
15€ - 7.5€

GLOBAL REMIX

Scase Richard Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 0-7494-4871-7
25€ - 12.5€

YOUR EXECUTIVE COACHING SOLUTION

Kofodimos Joan Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-089106221-9
25€ - 12.5€

BEHAVIORAL ECONOMICS AND ITS APPLICATIONS

Diamond Peter Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-691-12284-7
50€ - 25€

THE HANDBOOK OF STRUCTURED FINANCE

Arnaud De Servigny Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 0-07-146864-1
83€ - 41.5€