Ξενόγλωσσα Οικονομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Οικονομικά

CONVERSATIONS WITH MARKETING MASTERS

Mazur Laura Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-470-02591-8
42€ - 21€

BEHAVIORAL ECONOMICS AND ITS APPLICATIONS

Diamond Peter Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-691-12284-7
50€ - 25€

THE SOULFUL SCIENCE

Coyle Diane Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-691-12513-8
30€ - 15€

WORLDS APART

Milanovic Branko Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-691-13051-4
20€ - 10€

ECONOMETRIC MODELING

Hendry David Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-691-13089-7
42€ - 21€

YOUR EXECUTIVE COACHING SOLUTION

Kofodimos Joan Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-089106221-9
25€ - 12.5€

WRITING A C.V. CONDUCTING A SUCCESSFUL INTERVIEW

Rogers Howard Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 1-900694-44-1
15€ - 7.5€

NAME OF THE BEAST

Taylor Neil Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-904879-70-1
25€ - 12.5€

DIRECT MARKETING IN ACTION

Thomas Andrew Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 0-275-99223-3
48€ - 24€

THE FUTURE OF BANKING IN A GLOBALIZED WORLD

Skinner Chris Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-470-51034-6
59€ - 29.5€

GLOBAL OUTLAWS

Nordstrom Carolyn Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-520-25096-6
25€ - 12.5€

CHINAS FINANCIAL TRANSITION AT A CROSSROADS

Calomiris Charles Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-231-14192-5
43€ - 21.5€

ESCAPING THE RESOURCE CURSE

Humphreys Macartan Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-231-14196-3
34€ - 17€

CHAOTIC MARKETS

Samli A. Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-275-99371-9
46€ - 23€

PATHS TO WEALTH THROUGH COMMON STOCKS

Fisher A. Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-470-13949-3
23€ - 16.1€

DO ECONOMISTS MAKE MARKETS?

MacKenzie Donald Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-691-13016-3
50€ - 25€

INTELLIGENT INNOVATION

Cogliandro John Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-932159-61-5
54€ - 27€

HANDBOOK OF ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT VOLUME 1

Zenios S.A. Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-444-50875-1
96€ - 48€

ROME, INC.

Bing Stanley Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-393-32945-2
17€ - 8.5€

SECRETS OF THE TRADING PROS

Bouroudjian H. Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-0-470-05411-6
53€ - 26.5€